|

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم در فرابورس آغاز شد

عرضه اولیه و پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم از چه زمانی آغاز شده و تا چه زمانی پذیره نویسی در آن فرصت دارد؟

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز- بدین ترتیب به اطلاع می رساند که پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم در فرابورس آغاز شد. علاقه مندان و متقاضیان و به عبارت دیگر کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند از روز شنبه در پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری پویا الگوریتم در نماد پویا شرکت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص عرضه اولیه این شرکت در فرابورس ایران با ما همراه باشید.

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم در فرابورس

پذیره نویسی واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم از روز شنبه مورخ 08/09/99 ( 9 آذر 99 ) تا 19/09/99 به مدت 10 روز کاری آغاز می شود. در ادامه اطلاعیه شرکت فرابورس ایران در خصوص عرضه اولیه و پذیره نویسی پویا الگوریتم آورده شده است.

به اطلاع مي رساند صندوق سرمايه گذاری" جسورانه پويا الگوريتم" در نظر دارد واحد های سرمايه گذاری خود را، بر اساس مجوز شماره 127396/121 مورخ 01/09/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار، از طريق بازار ابزار های نوين مالی فرابورس ايران پذيره نويسي نمايد. برخي از مهمترين مشخصات صندوق سرمايه گذاری جسورانه مذکور به شرح زير مي باشد:

مشخصات کلی صندوق
 • نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم
 • نماد معامالتی: پویا
 • حوزه فعالیت: صندوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، پزشکی و سلامت، رسانه و سرگرمی و بایو و نانو تکنولوژی
 • تعداد كل واحد های سرمایه گذاری: 500 هزار واحد
 • تعداد ممتاز: 100 هزار واحد
 • تعداد عادی: 400 هزار واحد
 • سرمایه صندوق: 500 میلیارد ریال
 • ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری: 1,000,000 ریال
 • مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری: 20%
 • مبلغ تعهد شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری: 80%
 • دوره فعالیت صندوق: 5 سال

نحوه و مشخصات پذیره نویسی

 • كارگزار پذیره نویسی: كارگزاری آینده نگر خوارزمی
 • شبکه پذیره نویسی: شبکه كارگزاری های عضو فرابورس ایران
 • نحوه پذیره نویسی: معادل مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری
 • حداقل تعداد واحد قابل خریداری توسط هر كد معامالتی حقیقی و حقوقی: 1000 واحد سرمایه گذاری
 • حداكثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر كد معامالتی حقیقی و حقوقی: نامحدود
 • نحوه تسویه و پایاپای: 2+T

عرضه اولیه صندوق جسورانه پویا الگوریتم در فرابورس ایران

در قسمت های قبلی مقاله در خصوص عرضه اولیه و آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم در فرابورس ایران با شما صحبت کردیم. در خصوص اطلاعات بیشتر درباره عرضه اولیه در فرابورس برای این نماد باید اشاره کنیم که از مجموع سرمایه صندوق، 20 %درصد آن در زمان تاسیس تأدیه شده و 80 % در تعهد سرمایه گذاران می باشد كه در طول دوره سرمایه گذاری و پیرو فراخوان های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود.

در صورتی كه هر یک از سرمایه گذاران در زمان مقرر مبلغ فراخوان شده را تأدیه ننماید و یا به هر دلیل تأدیه مبلغ مذكور برای ایشان امکان پذیر نباشد، مدیر صندوق بر اساس رویه ای كه در امیدنامه مشخص شده است، اقدام می نماید. از این که تا پایان مقاله آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم در فرابورس ایران با ما همراه بودید، از شما سپاس گزاریم.

پیشنهاد می شود: عرضه اولیه در فرابورس ایران

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها