|

چه کسانی نمی توانند بیمه بیکاری بگیرند؟

تحت شرایط خاصی به عده ای از افراد که تابع قانون کار هم هستند بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

لینک کوتاه کپی شد

کلیه مشمولان قانون تامین اجتماعی، که تابع قانون کار هستند، مشمول قانون بیمه بیکاری می شوند. اما تحت شرایط خاصی به عده ای از افراد بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

خروج برخی از مشاغل و گروه ها از پوشش بیمه بیکاری یا به دلیل تصریح قانونی است، مثل اتباع خارجی که به روشنی در قانون بیمه بیکاری از شمول خارج شده اند، و یا به دلیل ماهیت و فلسفه وجودی نوع بیمه مربوطه است.

در این نوع از فعالیت ها به دلیل نداشتن کارفرما یا صاحبکار موضوع بیکاری و اخراج منتفی است. مثل بیمه کارگران ساختمانی.

افرادی که بیمه بیکاری دریافت نمی کنند

۱- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری

۲- بازنشستگان و از کارافتادگان کلی

۳- اتباع خارجی

۴- مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی

۵- مشمولین بیمه اجباری رانندگان برون و درونشهری

۶- مستخدمین پیمانی دستگاههای دولتی

۷- مشمولین بیمه قالیبافان به صورت انفرادی و بدون کارفرما

۸- بیمه خادمین مساجد

۹- بیمه کارگران باربر

۱۰- افراد شاغل در موسسات و شرکت های دولتی که از لحاظ استخدامی تابع مقررات خاص هستند.

۱۱- شاغلین کارگاه های خانوادگی که به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار اعضای شاغل در آن منحصر به صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک وی باشند (شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر).

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

پرطرفدارترین عناوین