|

بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان کرمان از زرند

رئیس کل دادگستری کرمان با همراهی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کرمان ازحوزه‌های قضایی شهرستان‌های کوهبنان و زرند بازدید

لینک کوتاه کپی شد

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بازدید از پیش اعلام نشده از حوزه‌های قضایی شهرستان‌های کوهبنان و زرند از صدور ۹۳ درصد ابلاغیه‌ها در حوزه قضایی زرند به صورت الکترونیک خبر داد.

یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان با همراهی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کرمان به صورت از پیش اعلام نشده از حوزه‌های قضایی شهرستان‌های کوهبنان و زرند بازدید و بر ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم در چارچوب سند تحول قضایی تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در جریان این بازدید روند ارائه خدمات قضایی را مورد ارزیابی قرار داد و توسعه خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شد.

وی تاکید کرد: بازدید‌های از پیش اعلام نشده به صورت مستمر از حوزه‌های قضایی در راستای نظارت بر رعایت حقوق عامه و تکریم مراجعان انجام می‌شود.

موحد گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۱۸ هزار و ۱۷۸ پرونده به حوزه قضایی شهرستان زرند وارد و ۱۹ هزار و ۶۲۶ پرونده مختومه شده است.

موحد نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه قضایی شهرستان زرند را ۱۰۸ درصد و متوسط زمان رسیدگی را ۱۰۲ روز دانست و ادامه داد: در حال حاضر ۹۳ درصد ابلاغیه‌های صادره در حوزه قضایی زرند به صورت الکترونیک ابلاغ می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان به عملکرد حوزه قضایی کوهبنان نیز اشاره و بیان کرد: در ۹ ماهه امسال دو هزار و ۸۸۶ پرونده به این حوزه قضایی وارد و دو هزار و ۹۵۰ پرونده مختومه شده است.

موحد خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه قضایی کوهبنان از ۹۰.۸ درصد به ۱۰۲.۲ درصد رسیده است.

وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه قضایی کوهبنان را ۹۱ روز دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ۹۲ درصد ابلاغیه‌های این حوزه قضایی به صورت الکترونیک ابلاغ می‌شود.

موحد در سخنانی مدیریت مشارکت جویانه، بهره گیری از حداکثر ظرفیت ها، فعال، پویا و پاسخگو بودن، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد بودن، تمرکز بر زدودن بستر‌های فساد و تعامل گرایی در همه عرصه‌ها را از ویژگی‌های دوره تحولی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی، انتظار می‌رود که بدنه دستگاه قضایی با شناخت کافی از ابعاد این سند در راستای اجرای ماموریت‌های محوله در آن، نهایت تلاش را داشته باشند.رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بازدید از پیش اعلام نشده از حوزه‌های قضایی شهرستان‌های کوهبنان و زرند از صدور ۹۳ درصد ابلاغیه‌ها در حوزه قضایی زرند به صورت الکترونیک خبر داد.

 

یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان با همراهی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کرمان به صورت از پیش اعلام نشده از حوزه‌های قضایی شهرستان‌های کوهبنان و زرند بازدید و بر ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم در چارچوب سند تحول قضایی تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در جریان این بازدید روند ارائه خدمات قضایی را مورد ارزیابی قرار داد و توسعه خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شد.

وی تاکید کرد: بازدید‌های از پیش اعلام نشده به صورت مستمر از حوزه‌های قضایی در راستای نظارت بر رعایت حقوق عامه و تکریم مراجعان انجام می‌شود.

موحد گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۱۸ هزار و ۱۷۸ پرونده به حوزه قضایی شهرستان زرند وارد و ۱۹ هزار و ۶۲۶ پرونده مختومه شده است.

موحد نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه قضایی شهرستان زرند را ۱۰۸ درصد و متوسط زمان رسیدگی را ۱۰۲ روز دانست و ادامه داد: در حال حاضر ۹۳ درصد ابلاغیه‌های صادره در حوزه قضایی زرند به صورت الکترونیک ابلاغ می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان به عملکرد حوزه قضایی کوهبنان نیز اشاره و بیان کرد: در ۹ ماهه امسال دو هزار و ۸۸۶ پرونده به این حوزه قضایی وارد و دو هزار و ۹۵۰ پرونده مختومه شده است.

موحد خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه قضایی کوهبنان از ۹۰.۸ درصد به ۱۰۲.۲ درصد رسیده است.

وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه قضایی کوهبنان را ۹۱ روز دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ۹۲ درصد ابلاغیه‌های این حوزه قضایی به صورت الکترونیک ابلاغ می‌شود.

موحد در سخنانی مدیریت مشارکت جویانه، بهره گیری از حداکثر ظرفیت ها، فعال، پویا و پاسخگو بودن، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد بودن، تمرکز بر زدودن بستر‌های فساد و تعامل گرایی در همه عرصه‌ها را از ویژگی‌های دوره تحولی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی، انتظار می‌رود که بدنه دستگاه قضایی با شناخت کافی از ابعاد این سند در راستای اجرای ماموریت‌های محوله در آن، نهایت تلاش را داشته باشند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

پرطرفدارترین عناوین